Projekta partneri

Projektu atbalsta

ISRNM vēstkopa

Esi informēts par mūsu jaunumiem!

Projekts
Versija drukāšanai
Versija drukāšanai

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Transporta un mašīnzinību fakultātes Dzelzceļa transporta institūts izveidots 1992. gadā uz Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru institūta Rīgas filiāles bāzes.

Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru institūta Rīgas filiāle izveidota 1965. gadā ar mērķi pilnveidot neklātienes augstāko izglītību Baltijas dzelzceļā. Tajā laikā Baltijas dzelzceļš aptvēra Latvijas, Lietuvas, Igaunijas teritorijas un Kaļiņingradas apgabalu.

Vairāk par 3200 bijušajiem Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru institūta studentiem vēlāk kļuva par Rīgas filiāles dzelzceļa transporta inženieriem, to lielākā daļa joprojām strādā dzelzceļa organizācijās savās republikās. Pēc institūta iekļaušanas RTU sastāvā, pirmos divus kursus studenti mācās kādā no astoņiem RTU apmācību profiliem, pēc tam izvēloties institūtu un profesoru grupu, kurā turpina apmācības.

RTU Dzelzceļa transporta institūts īsteno divas augstākās izglītības programmas „Dzelzceļa transports” un „Dzelzceļa elektrosistēmas”, kuru ietvaros studenti izglītojas arī par dzelzceļa trokšņa emisijām. Dzelzceļa transporta institūtam ir pieredze trīs projektu īstenošanā, kas saistīti ar dzelzceļa radītā trokšņa pārvaldību:

  1. „Dzelzceļa ritošā sastāva trokšņa mērījumu rezultātu apstrādes un kartēšanas metodikas izstrāde”, kura ietvaros izstrādāta dzelzceļa ritošā sastāva trokšņa praktisko mērījumu rezultātu apstrādes metodika un veikti eksperimentālie mērījumi, izstrādājot stratēģisko trokšņa karšu sastādīšanas metodiku, pielietojot "CadnaA" programmatūru, apmācot LDz speciālistu grupu par dzelzceļa ritošā sastāva trokšņa mērījumu un karšu sastādīšanas paņēmieniem;

  2. „Latvijas dzelzceļa ritošā sastāva trokšņa starojuma un izplatīšanās matemātiskā modelēšana un eksperimentālie pētījumi”, kura ietvaros veikta ritošā sastāva radītā trokšņa prognozēšanas matemātisko modeļu analīze, trokšņa līmeņu eksperimentālie pētījumi un salīdzināšana ar statistisko modeļu rezultātiem, kā arī modeļu pielāgošana;

  3. „Dzelzceļa objektu akustiskās emisijas modelēšana pilsētas intelektuālās transporta sistēmās”, kura ietvaros veikta dzelzceļa transporta radīto trokšņu izplatīšanās matemātiskā modelēšana, trokšņu līmeņu eksperimentālie pētījumi un speciālistu apmācīšana.

Vairāk par institūtu: www.dzti.rtu.lv