Projekta partneri

Projektu atbalsta

ISRNM vēstkopa

Esi informēts par mūsu jaunumiem!

Notikumi
Versija drukāšanai
Versija drukāšanai
19.08.2013 (Visu dienu)

Pirms prettrokšņu sienas un zaļās barjeras ģenerālprojekta apstiprināšanas ISRNM ieviešanas vadības grupas un projektētāju pārstāvji apmeklēja vietas Šķirotavas stacijā, kur plānojas dzelzceļa trokšņu slāpējošo pasākumu realizācija.

Tehnisko projektu atklāta iepirkumu konkursa rezultātā izstrādā SIA „RemPro”. Tehniskā projekta ģenerālplānu „RemPro” uzdevumā gatavo pilsētplānošanas arhitektu uzņēmums SIA „birojsZ”. Ģenerālplāns galējai apstiprināšanai pasūtītājiem jāiesniedz septembra sākumā. Projektētāji kopā ar ISRNM ieviešanas koordinatoriem un „Latvijas dzelzceļš” (LDz) sliežu ceļa apsaimniekošanas speciālistiem plānā iezīmētās sienas būvniecības vietas apmeklēja 19.augustā, lai dabā apskatītu dzelzceļa nodalījumu joslas, reljefu pie uzbēruma un iespējamos būvniecības darbu apgrūtinājumus. Ģenerālplāna sagatavē paredzēts, ka inovatīvā prettrokšņu siena Šķirotavas stacijas reģionā būs divos posmos: 600 m un 400 m gara. Zaļo barjeru 300 m garumā stādīs pie sienas īsākā posma.

Dzelzceļa prettrokšņa sienas atrašanās vietas Ķengaraga dzīvojamā masīvā šobrīd atšķiras no sākotnēji iezīmētās, jo projektēšanas saskaņojumu procesā atklājušies jaunu celtniecības darbu apgrūtinājumi, kas sākotnēji nebija zināmi. Projektētāji, veicot savus pienākumus, no pasūtītājiem saņēmuši aktuālo topogrāfijas karti, vairakkārt konsultējušies ar LDz Nekustāmā īpašuma un kontakttīklu sistēmu dienesta speciālistiem, pilsētas telesakaru inženieriem, ūdensapgādes, akustikas un citiem ekspertiem. Saskaņā ar vispārējiem būvnoteikumiem ģenerālplāna projekta saturā būs iekļauta informācija par vispārējiem rādītājiem, sagatavots būvniecības projekts mērogā 1 : 500 un aizsargjoslu plāns. Patlaban notiek ģenerālplāna saskaņošana ar atbildīgajiem būvniecības atļauju un uzraudzības dienestiem.