Projekta partneri

Projektu atbalsta

ISRNM vēstkopa

Esi informēts par mūsu jaunumiem!

Projekts
Versija drukāšanai
Versija drukāšanai

LDz koncerns ir viens no lielākajiem Latvijas Republikā. Tajā strādā vairāk nekā 11 600 darbinieku. LDz ir lielākais sociālā un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs valsts budžetā, kas ar savu saimniecisko darbību dod nozīmīgu ieguldījumu valsts tautsaimniecībā.

Koncerna sastāvā vadošais uzņēmums ir valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” (LDz). Atkarīgās sabiedrības: AS „LatRailNet”, SIA „LDz Cargo”, SIA „LDz Infrastruktūra”, SIA „LDz Ritošā sastāva serviss” un SIA „LDz Apsardze” .

LDz ir atbildīgs par publiskās lietošanas dzelzceļa pārvaldīšanu.

Viena no aktivitātēm, kas izriet no publiskās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanas pienākuma, ir dzelzceļa radītā piesārņojuma, tai skaitā, trokšņa, mazināšana. Vides trokšņa mazināšanai LDz izmanto: 1) pēc iespējas lielāku sliežu savienojuma intervālu; 2) pēc iespējas vairāk elastīgo stiprinājumu sliežu ceļu konstrukcijās; 3) regulāru infrastruktūras apkopes programmu (sliežu slīpēšanu, īpašumā esošā ritošā sastāva uzturēšanu labā stāvoklī, kā arī prettrokšņu sienu izbūvi vietās, kur dzelzceļa radītais troksnis ir novērtēts kā augsts un iedzīvotājiem akustisko diskomfortu izraisošs).

LDz ir arī Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas pilnvarotā puse dzelzceļa satiksmes radīto vides trokšņu jautājumu risināšanai atbilstoši ES direktīvas Nr. 2002/49/EC par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajam.

LDz ir līdzfinansējis pētījumus „Dzelzceļa ritošā sastāva trokšņa mērījumu rezultātu apstrādes un kartēšanas metodikas izstrāde” un „Latvijas dzelzceļa ritošā sastāva trokšņa starojuma un izplatīšanās matemātiskā modelēšana un eksperimentālie pētījumi”.

Vairāk par uzņēmumu: www.ldz.lv