Projekta partneri

Projektu atbalsta

ISRNM vēstkopa

Esi informēts par mūsu jaunumiem!

Jaunumi
Versija drukāšanai
Versija drukāšanai

Šā gada janvārī uzsākti dzelzceļa trokšņu barjeras modelēšanas darbi, lai ieteiktu akustiski labākos kompozītmateriālus trokšņa sienas būvniecībai, kā arī izvēlētos labāko izkārtojumu un izvietojumu trokšņa samazināšanas sienas konfigurācijai.

Trokšņa aizsargsienas izveidē plānots izmantot kompozītmateriālus, kas nodrošina labus trokšņa samazināšanas rādītājus. Līdz šim tādu kompozītmateriālu grupa, kas vienlaicīgi satur elastomērus un organisko šķiedru, trokšņa samazinoša aprīkojuma izveidei vēl nav izmantota. Šāds materiāls nodrošina labas skaņas adsorbcijas īpašības un labas mehāniskās īpašības, kas ir ļoti nozīmīgi, veidojot atbalsta konstrukcijas. Turklāt materiāls ir dabai draudzīgs, jo izstrādājumi no tā pēc servisa mūža ir pilnībā reciklizējami, kā ari to izgatavošanai var izmantot daļēji vai pilnīgi otrreizēji pārstrādātus materiālus.

Modelēšanas gaitā būs novērtēti trokšņa mazināšanas elementi aizsargbarjerā, kas ražoti no inovatīviem kompozītmateriāliem ar spēju efektīvi absorbēt  troksni. Modelēšanas procesā jānovērtē arī šāda prettrokšņa ekrāna dzelzceļa tuvumā ietekme uz trokšņa līmeņa samazināšanu  dzelzceļa tuvumā esošajām ēku fasādēm.

Akustiskā diskomforta zonu noteikšana modelēšanas procesā notiek saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 016-11 „Būvakustika” (apstiprināts ar 28.06.2011. MK Noteikumiem Nr.499) prasībām.