Projekta partneri

Projektu atbalsta

ISRNM vēstkopa

Esi informēts par mūsu jaunumiem!

Jaunumi
Versija drukāšanai
Versija drukāšanai

 

 

Viens no ISRNM projektā paredzētajiem mērķiem ir ES pielietotās dzelzceļa trokšņa metodes RMR pielāgošana  1520 mm dzelzceļa sliežu platumam. Šo projekta aktivitāti (B2 – RMR metodes adaptācija un pilnveidošana) realizē  RTU Dzelzceļa transporta institūta speciālisti, kuri 2014. gada jūnijā pabeiguši teorētiskās analīzes daļu un sastādījuši turpmāko eksperimentālo pētījumu plānu.

RTU Dzelzceļa transporta institūta pētnieks un ISRNM projekta aktivitāšu B2 un C1 (mērījumu veikšana un apkopošana projekta ietvaros celtās prettrokšņu sienas Šķirotavas stacijas reģionā efektivitātes novērtēšanai) vadošais speciālists Dr. sc.ing. Andrejs Baranovskis uzskata, ka sastādītā plāna īstenošana un RMR metodes adaptācija iespējama, konsultējoties ar kolēģiem citās valstīs, izmantojot viņu pieredzi un tehniskās iespējas.

A.Baranovskis: - Sekmīga iznākuma sasniegšanai izmantosim kontaktus, ko RTU un pats personīgi esmu ieguvis līdzšinējā zinātniskajā darbā. Šobrīd mums ir skaidrs, kas un kā jādara, lai izstrādātu metodiku RMR izmantošanai uz dzelzceļa ar 1520 mm sliežu platumu. Taču šāda mēroga pasākuma realizācijai nepietiek tikai ar teorētisko bāzi. Nepieciešams speciāls aprīkojums un mērinstrumenti, kas Latvijā nav pieejami. Problēmai redzam risinājumu, sadarbojoties ar Poznaņas Tehnisko universitāti Polijā. Tur Dzelzceļa transporta katedras paspārnē  jau ilglaicīgi darbojas trokšņu un vibrāciju pētniecības laboratorija. RTU turpināsim darbu pie integrētas dzelzceļa trokšņa un vibrāciju monitoringa metodes izstrādes, ko pārbaudīsim praksē un arī testēsim laboratorijas apstākļos Poznaņā.

Paralēli šiem darbiem RTU speciālisti veikuši un apkopojuši apjomīgus dzelzceļa trokšņa mērījumu datus Šķirotavas stacijas reģionā. Šie dati un atkārtotie mērījumi pēc inovatīvās prettrokšņu sienas uzbūvēšanas būs viens no galvenajiem atskaites punktiem sienas efektivitātes novērtēšanā ISRNM projekta noslēguma posmā.