Projekta partneri

Projektu atbalsta

ISRNM vēstkopa

Esi informēts par mūsu jaunumiem!

Jaunumi
Versija drukāšanai
Versija drukāšanai

Šā gada 30. janvārī plkst. 13.00 Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas sēžu zālē (Gogoļa ielā 3, 4. stāvā) notika Eiropas Savienības vides aizsardzības programmas LIFE+ līdzfinansētā projekta „Inovatīvi risinājumi dzelzceļa trokšņa pārvaldībā” prezentācija.

Projektu „Inovatīvi risinājumi dzelzceļa trokšņa pārvaldībā” (Innovative Solutions for Railway Noise Management, Nr. LIFE11 ENV/LV/376) saskaņā ar programmas LIFE + dotācijas līgumu koordinē VAS „Latvijas dzelzceļš” (LDz), sadarbojoties ar Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) Dzelzceļa transporta institūtu un Latvijas uzņēmumu SIA „Composite Constructions” (CC).

Projekta ieviešanas pasākumi paredzēti līdz 2015. gada augustam, kad jāsasniedz trīs galvenie mērķi. Pirmkārt, izmantojot inovatīvus, videi draudzīgus, troksni absorbējošus kompozītmateriālus, jāuzbūvē kilometru gara aizsargsiena, Rīgā, Šķirotavas stacijas teritorijā, lai šajā blīvi apdzīvotajā vietā mazinātu vilcienu radīto trokšņu līmeni līdz normatīvajos tiesību aktos noteiktajiem akustiski labvēlīgas vides rādītājiem. Otrkārt, minētajā teritorijā jāizveido zaļā dzelzceļa trokšņu aizsargsiena – mūžzaļu augu stādījumi dzelzceļa trokšņa papildus slāpēšanai. Treškārt, RTU Dzelzceļa transporta institūta pētniekiem jāpielāgo ES pielietotā vides trokšņa novērtēšanas metode RMR Latvijas un to valstu situācijai, kur izmanto 1520 mm dzelzceļa sliežu platumu.

Projekta rezultātā Rīgā būs uzbūvēta pirmā dzelzceļa trokšņu aizsargsiena Latvijā. Projekta ietvaros realizētie pasākumi nepieciešami ES pilsētu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai un dzelzceļa radīto trokšņu mazināšanai, radot un testējot jaunas, videi draudzīgas tehnoloģijas. Rīgā īstenotais pasākumu kopums būs pilotprojekts citām blīvi apdzīvotām vietām dzelzceļa tuvumā, sabiedrībai nodrošinot akustiski komfortablu dzīves vidi ar jaunu metožu un inovatīvu materiālu palīdzību.

Par projekta mērķiem, dalībniekiem un ieviešanas gaitu vispilnīgākā informācija būs iegūstama projekta oficiālajā mājas lapā www.troksnisaizsienas.lv. Tās atvēršana notiks Projekta prezentācijas laikā.