Projekta partneri

Projektu atbalsta

ISRNM vēstkopa

Esi informēts par mūsu jaunumiem!

Jaunumi
Versija drukāšanai
Versija drukāšanai

 

Šā gada 29.aprīlī „Latvijas dzelzceļa” mācību centrā Rīgā (Dzirnavu ielā 147/3) norisinājās kārtējais ISRNM projekta organizētais Starptautiskajai trokšņa apzināšanas dienai veltītais pasākums. Tā ietvaros pirmo reizi plašākai publikai bija iespēja ieraudzīt un iepazīties ar ISRNM aktivitāšu realizācijas gaitā izstrādāto kompozītu materiālu bloku prettrokšņu sienas fragmentu.

Trokšņa apzināšanai un sabiedrības izpratnes vairošanai organizēts pasākums par mūsdienīgu metožu lietošanu šī vides piesārņojuma veida negatīvās ietekmes mazināšanai Rīgā notika jau trešo reizi, pasākuma dalībniekiem plkst. 14.15 pievienojoties starptautiskajai „klusuma diētas” minūtei.

Uzziņai:

ASV (Ņujorkā) bāzētais Hearing and Communication Centre (Dzirdes un saziņas centrs) pirms 20 gadiem iedibināja International Noise Awareness Day (Starptautisko trokšņa apzināšanās dienu). Šīs dienas ietvaros reizi gadā noteiktā dienā daudzās pasaules valstīs notiek akcijas un dažādi pasākumi, kas pievērš sabiedrības uzmanību trokšņa radītajam vides piesārņojumam un tā izraisītajai ietekmei uz cilvēku veselību. Tradicionālie pasākumi: informatīvu bukletu dalīšana, ārstu un akustikas speciālistu lekcijas, bezmaksas dzirdes pārbaude un konsultācijas, pilsētu pašvaldību vadītāju uzmanības pievēršana trokšņa izraisītajām problēmām, „klusuma diētas” minūte plkst. 14.15 – 14.16 (pēc vietējā laika), u.c.

Šajā reizē pasākuma dalībniekiem bija iespēja uzzināt, ko Latvijā dara un var darīt dzelzceļa trokšņu ierobežošanā apdzīvotās vietās, kādas inovatīvas metodes un ierīces mūsdienās ir pieejamas, lai cilvēkiem mazinātu vides trokšņu radīto spriedzi. Pasākumā kā lektori bija uzaicināti  Latvijas augstskolu akustikas eksperti, kuri „klusuma diētas” dalībniekus iesaistīja jaunās prettrokšņu sienas izmēģinājuma eksperimentā. Ar profesionālajām ierīcēm izmērītais sienas trokšņa samazināšanas efekta rezultāts izrādījās pārsteidzoši labs. Pasākuma dalībnieki iepazinās arī ar LR Satiksmes ministrijas pārstāvja prezentāciju, kurā uzzināja par pārrobežu projekta „Rail Baltica” plāniem trokšņu mazināšanā apdzīvotajās vietās jaunās ātrvilciena trases tuvumā.

 Pagājušajā gadā „prettrokšņa” dienas pasākumu rīkošanā ISRNM iesaistīja Latvijas Skaņas un valodas terapijas asociāciju (LASVATA), kas izstrādā unikālus, tieši Latvijas iedzīvotāju vajadzībām pielāgotas klausīšanās terapijas produktus. Šogad „klusuma diētas” organizēšanā līdzdarbojas Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes Dzelzceļa transporta institūts.

Viens no ISRNM mērķiem, organizējot pirmo Starptautiskās trokšņa apzināšanas dienu un „klusuma diētas” minūti 2013.gadā, bija šo pasākumu iedibināt kā ikgadēju tradīciju, vides trokšņa radīto problēmu risinājumiem piesaistot arī citus sociālos partnerus.