Projekta partneri

Projektu atbalsta

ISRNM vēstkopa

Esi informēts par mūsu jaunumiem!

Klusuma diēta - 3

ISRNM projekts kopā ar Latvijas augstskolu akustikas ekspertiem 29. aprīlī noorganizēja prettrokšņu sienas fragmenta demonstrāciju un jau trešo "Klusuma diētas" pasākumu.

Izmēģina bloku montāžu

Pirms prettrokšņu sienas būvniecības uzsākšanas notiek bloku kvalitātes pārbaudes un montāžas metodikas izstrāde.

Klusuma diēta - 2

ISRNM kopā ar akustikas speciālistiem 30.aprīlī ES mājā Rīgā aizvadīja otro "Klusuma diētas" pasākumu.

Projekta vietas apskate

Pirms ģenerālprojekta apstiprināšanas ISRNM ieviešanas vadibas grupas un projektētāju pārstāvji apmeklē vietu, kur notiks pretrokšņu sienas būvniecība.

Par projektu

„Latvijas dzelzceļš” sadarbībā ar Rīgas Tehniskās Universitātes Dzelzceļa transporta institūtu un Latvijas uzņēmumu „Composite Constructions” 2012. gada augustā uzsāka Eiropas savienības  programmas LIFE+ līdzfinansētu projektu „Inovatīvi risinājumi dzelzceļa trokšņa pārvaldībā”.

Life+

LIFE+ programma ir ES finanšu instruments, kas paredzēts dabas un vides aizsardzības jomas projektu atbalstam. Galvenais LIFE+ programmas mērķis ir sniegt ieguldījumu ES vides politikas un likumdošanas izstrādē, papildināšanā un īstenošanā.

Kontakti

Birojs: Gogoļa iela 3, Rīga, LV1547, Latvija
E - pasts: daiga.zidelune@ldz.lv